ติดต่อเรา:  +66(0) 2650 5537 - 40
ภาษา      เกี่ยวกับ C21   |    |   |  ร่วมงานกับเรา
 
 
ค้นหาอสังหาฯ  I  โครงการใหม่  I ข่าวสารและกิจกรรม  I I ติดต่อเรา
 
 
เข้าสู่บัญชีของคุณ                         ปิด  
 
อีเมลล์ *  
รหัสผ่าน *  
  จดจำชื่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ลืมรหัสผ่าน |
 
 
สมัครสมาชิกใหม่                          ปิด  
 
ชื่อ * นามสุกล *
อีเมลล์ *  
รหัสผ่าน * ยืนยันรหัสผ่าน *
สถานะ *
สมัครสมาชิกเพื่อบันทึกรายการที่ชอบ
และรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร

หากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิ๊ก
 
กรุณาเข้าสู่ระบบ Century 21 Thailand

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  เซ็นจูรี่21 ไทยแลนด์


 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ century21.co.th เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้
และเพื่อจุดประสงค์ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า ”เว็บไซต์นี้” หมายถึง century21.co.th ซึ่งอาจจะมีการ
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์
-            เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอ ๆ เพื่อช่วยให้คุณได้อัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการอยู่ตลอด
-            เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยข้อความ, เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง หรือภาพ
กราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ
และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นของ บริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ,
แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา, โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์, รูปภาพ, วีดีโอ, เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย
ไปเผยแพร่ที่อื่น โดยยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด
-            เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งจดทะเบียนและยังไม่ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องยอมรับ
ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย
อย่างถึงที่สุด
-            คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใด ๆ ในการรวบรวมข้อมูลของ
ลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา
-            คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะระบบฐานข้อมูล,
แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ, การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล
จากบริการของ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ข้อมูลและบริการอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
-            คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของ บริษัท
เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์
บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ล่าสุด
ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกัน หรือรับรองความ
เที่ยงตรงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ
ข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์
ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และไม่
เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย)
จำกัด หรือบริษัทในเครือ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เราไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึง
ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ คุณจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องยินยอมให้ และ/หรือ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิในการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือ
ความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ใน
เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย)
จำกัด ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัท เซ็นจูรี่21
(ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่
เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่
ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศ
ไทย) จำกัด ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด , กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
คุณจะต้องยอมรับว่า เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง คุณต้องรับผิดชอบสำหรับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ บริษัท เซ็นจูรี่21 (ประเทศไทย) จำกัด,
กรรมการของบริษัท, พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ, ความสูญเสีย,
ค่าใช้จ่าย, การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ, ไม่ว่าจะโดยตรง, โดยอ้อม, การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น
, ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณหรือข้อมูลเนื้อหา, ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บน
เว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ จะได้รับการแก้ไขโดย
ศาลยุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การดำเนินของธุรกิจของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว
เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนด