ติดต่อเรา:  +66(0) 2650 5537 - 40
ภาษา      เกี่ยวกับ C21   |    |   |  ร่วมงานกับเรา
 
 
ค้นหาอสังหาฯ  I  โครงการใหม่  I ข่าวสารและกิจกรรม  I I ติดต่อเรา
 
 
เข้าสู่บัญชีของคุณ                         ปิด  
 
อีเมลล์ *  
รหัสผ่าน *  
  จดจำชื่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ลืมรหัสผ่าน |
 
 
สมัครสมาชิกใหม่                          ปิด  
 
ชื่อ * นามสุกล *
อีเมลล์ *  
รหัสผ่าน * ยืนยันรหัสผ่าน *
สถานะ *
สมัครสมาชิกเพื่อบันทึกรายการที่ชอบ
และรับข้อมูลข่าวสารก่อนใคร

หากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิ๊ก
 
กรุณาเข้าสู่ระบบ Century 21 Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว  เซ็นจูรี่21 ไทยแลนด์


 
 

เราขอยืนยันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้

1. ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ

           ก. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ, การเข้าใช้งานของคุณ, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น
                IP Address, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดขอบราวเซอร์การเข้าใช้งาน, แหล่งอ้างอิง, ระยะเวลาในการ
                เช้าชม และเจ้าหน้าที่ที่เปิดดู
           ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างเราและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
                ซื้อสินค้าหรือบริการกับทางเว็บไซต์
           ค. ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการ, การแจ้งเตือนอีเมลล์ และ/
                หรือจดหมายข่าว
           ง. ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับเรา


2. คุ๊กกี้ (Cookies)

             คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่งระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ โดยถูกเก็บในเว็บบราวเซอร์ ซึ่งไฟล์
ดังกล่าวจะถูกส่งให้เซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์ร้องขอ การเปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับ
บราวเซอร์ได้
             เราอาจจะส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของคุณ, เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้จัดการ
เว็บไซต์, ปรับปรุงการใช้งาน หรือเพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของ
คุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และเพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับแต่ละบุคคล บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้
คุณปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีผลต่อการใช้งานของคุณในหลาย ๆ เว็บไซต์ด้วย

3. การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้กับทางเว็บไซต์เรา จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ดังนี้
             ก.บริหารจัดการเว็บไซต์
             ข.ปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละบุคคล
             ค.เปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์
             ง.สื่อสารข้อมูลทั่วไปกับคุณ
             จ.ส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
             ช.บริหารจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณและเว็บไซต์
และเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบ
ทางตรง


4. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เมื่อมีเหตุจำเป็นเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูลนั้น แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
              ก. เปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
              ข. เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ หรือคาด
                  ว่าจะดำเนินการ
              ค. เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหา, ใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย อย่างเช่น เพื่อการ
                  ป้องกันกรณีฉ้อโกง เป็นต้น
              ง. เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือสินทรัพย์ หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล นอกเหนือจาก
                  กรณีทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของคุณ
                  แก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

5. ความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ

              ทางบริษัทฯ มีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุม และมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลทั้งหมด
ที่คุณมอบให้ไว้ในฐานจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง ข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคส์ทั้งหมดที่ใช้ในการรับและ
ส่งข้อมูลจากทางบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งผ่านข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความ
ปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำได้คือ การเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานของคุณ
อย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

              ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยการแจ้งและประกาศโดยตรงทางเว็บไซต์
ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้คุณหมั่นคอยตรวจสอบถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามโอกาสเพื่อพิจารณาว่า
คุณยังยอมรับตามข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้
คุณทราบโดยทางอีเมลล์ด้วย

7. สิทธิของคุณ

              คุณอาจแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ จัดส่งข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
อาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งความประสงค์ไม่ให้
บริษัทฯ เข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยการแจ้งกลับทางเราได้ในทุกกรณี

8. เว็บไซด์อื่นๆ

              ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

9. การปรับเปลี่ยนข้อมูล

              กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

10. การติดต่อ

              หากคุณมีปัญหาหรือข้อข้องใจประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ กรุณา
สอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลล์ของบริษัทฯ ได้